Missie, Visie en Kernwaarden

De koers van de organisatie is gebaseerd op haar missie, visie en kernwaarden. Deze zijn leidend voor de jaarplannen van de onderneming. De jaarplannen worden jaarlijks per proces opgesteld en dienen als basis voor deze jaarbegroting. De thema’s die hierin naar voren komen zijn ‘klantgericht ondernemen’, ’meten is weten’ en ‘teambuilding’. Er is nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden om te komen tot een efficiëntere inrichting van de processen.

 

Missie
Wij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk inwoners van de stad en de regio zich daadwerkelijk verbonden voelen met ons huis, met de andere bezoekers en vooral met wie en wat er op ons podium staat. 

 

Visie
Als zoveel mogelijk mensen zich daadwerkelijk verbonden voelen met ons huis, met de andere bezoekers en met wie en wat er op ons podium staat dan wordt de Twentse samenleving creatieverhechter en gelukkiger

 

Kernwaarden

De organisatie hanteert een aantal kernwaarden zoals die hieronder staan benoemd:
– Verbindend
– Servicegericht
– Persoonlijk
– Innovatief
– Betrouwbaar

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede (De Twentse Schouwburg N.V.) vormt een belangrijke culturele voorziening voor de gemeente Enschede en omgeving. De onderneming exploiteert vier gebouwen met zes podia in het centrum van Enschede, te weten: het Wilminktheater, het Muziekcentrum, de Grote Kerk en De Kleine Willem.

Op jaarbasis biedt de organisatie momenteel circa 450 voorstellingen en concerten aan op haar podia. In samenwerking met andere organisaties worden festivals en muziektheaterproducties georganiseerd. Daarnaast biedt de organisatie de mogelijkheid voor feesten, partijen en congressen. “ In totaal kwamen er afgelopen jaar meer dan 200.000 bezoekers. De gemeente Enschede is enig aandeelhouder van de NV.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.