Kaliber Kunstenschool, voorheen De Muziekschool Twente, is dé school voor amateurs op het gebied van muziek, zang, dans, theater, beeldende kunst en nieuwe kunstvormen in Twente. De Muziekschool Twente ontstond in 2002 uit een fusie tussen de muziekscholen van Enschede, Noord-Twente (Almelo en omstreken) en Sagenland (Oldenzaal/Dinkelland). Van 2002-2012 ontwikkelde De Muziekschool zich tot een brede school voor de kunsten met diverse disciplines. De breedte van het aanbod, door toevoeging van onder andere dans, beeldende kunst en theater, vormde onder meer de aanleiding voor de naamswijziging naar Kaliber Kunstenschool in 2013.

 

Over onze Missie

 

Wij brengen groei, plezier, trots en verbinding door mensen te stimuleren in hun creatieve ambitie en maken daarmee onze samenleving een beetje mooier en beter.

 

Wij geloven dat creativiteit mensen verder brengt, en daarmee ook de Twentse samenleving. Wij willen het creatieve talent in zoveel mogelijk mensen aanboren, met oog voor ieders individuele mogelijkheden. We sluiten aan op wat er in de samenleving gebeurt en spelen in op maatschappelijke vraagstukken. Daarbij trekken we op met andere partners en mobiliseren elkaars kracht. We zijn toegankelijk voor iedereen die kunst wil maken en beleven. We brengen mensen samen in een uitnodigende omgeving.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.